Start Polska Cud eucharystyczny w Legnicy

Cud eucharystyczny w Legnicy

przez Kamil Beniuk

Dnia 25 grudnia 2013 roku, w Kościele pw. Świętego Jacka w Legnicy, przy udzielaniu Komunii świętej, konsekrowana Hostia upadła na posadzkę, została podniesiona, i złożona do naczynia z wodą. Proboszcz Kościoła pw. Świętego Jacka, ksiądz Andrzej Ziombra opowiada, że 4 stycznia, wraz z innymi kapłanami, udał się aby sprawdzić czy konsekrowana Hostia, która upadła na ziemię już się rozpuściła w wodzie, ponieważ od zdarzenia minęły prawie dwa tygodnie. „Od razu zauważyliśmy, że Hostia nie uległa rozpuszczeniu i że pojawiło się przebarwienie koloru czerwonego na ok. 1/5 powierzchni. Zdecydowaliśmy się poinformować Biskupa o zdarzeniu. Biskup powołał komisję teologiczną i naukową, której zadaniem było obserwowanie zjawiska. Ponadto, zauważyliśmy, że wraz z upływem dni, przebarwienie na Hostii zmieniło kolor z intensywnego czerwonego na kolor brązowawy (…). Próbka Hostii została pobrana bezpośrednio przez naukowców dnia 26 stycznia 2014 roku. Dla nas, kapłanów, był to ewidentny cud.

Jednak Komisja musiała sprawdzić przede wszystkim, czy przebarwienie spowodowane było bakteriami, grzybami, czy też działaniem zewnętrznym (…). Instytut Medycyny Sądowej we Wrocławiu w pierwszej analizie wykluczył od razu obecność bakterii lub grzybów, które zabarwiają się na kolor czerwony. Druga analiza histopatologiczna wykazała, że niektóre fragmenty wydawały się być częściami tkanki mięśnia sercowego. Zdecydowaliśmy później o zleceniu kolejnego badania i dostarczyliśmy próbki do Instytutu Medycyny Sądowej w Szczecinie, nie podając jednak ich pochodzenia. Tamtejsi naukowcy wykorzystali inną metodę badań. Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytet Medyczny po zakończeniu analiz wydał komunikat, w którym stwierdził, że „w obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego”. „Obraz jest najbardziej podobny do mięśnia sercowego ze zmianami, które często towarzyszą agonii”. Nie analizowaliśmy krwi znalezionej na Hostii, wiemy tylko że odnaleziono fragmenty ludzkiego DNA.” Wyniki badań zostały przedstawione w Watykanie a Komisja Nauki Wiary uznała nadzwyczajność wydarzenia. Warto zaznaczyć to, że wyniki badań są podobne do wyników Cudu Eucharystycznego z Lanciano z VII wieku oraz innych Cudów, do których doszło w ostatnich latach, np. w Sokółce w 2008 roku lub w mieście Tixtla w Meksyku w 2006 roku, czy w Buenos Aires w Argentynie w 1996 roku. Dnia 17 kwietnia 2016 roku, Zbigniew Kiernikowski, nowy biskup Legnicy, ogłosił podczas Mszy, że zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej, polecił Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Ziombrze „przygotowanie odpowiedniego miejsca dla wystawienia Relikwii tak, aby wierni mogli oddawać Jej cześć w należyty sposób.”

 

w sprawie Wydarzenia Eucharystycznego w parafii św. Jacka w Legnicy

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

Jako Biskup Legnicki podaję niniejszym wiadomość o wydarzeniu, jakie zaszło w parafii św. Jacka w Legnicy i które ma znamiona cudu eucharystycznego. Na Hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu Komunii świętej upadła na posadzkę i która została podniesiona, i złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. Ówczesny Biskup Legnicki Biskup Stefan Cichy powołał Komisję, której zadaniem było obserwowanie zjawiska. W lutym 2014 roku został wyodrębniony fragment materii koloru czerwonego i złożony na korporale. W celu wyjaśnienia rodzaju tej materii Komisja zleciła pobranie próbek i przeprowadzenie stosownych badań przez różne kompetentne instytucje.

Ostatecznie w orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: „W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego” (…) ze zmianami, które „często towarzyszą agonii”. Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki.

W styczniu br. przedstawiłem całą tę sprawę w Kongregacji Nauki Wiary. Dziś, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, polecam Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Ziombrze przygotowanie odpowiedniego miejsca dla wystawienia Relikwii tak, aby wierni mogli oddawać Jej cześć. Proszę też o udostępnienie przybywającym osobom stosownych informacji oraz o prowadzenie systematycznej katechezy, która pomagałaby właściwie kształtować świadomość wiernych w dziedzinie kultu eucharystycznego. Polecam nadto założenie księgi, w której byłyby rejestrowane ewentualne uzyskane łaski oraz inne wydarzenia mające charakter nadprzyrodzoności.

Mam nadzieję, że wszystko to posłuży pogłębieniu kultu Eucharystii i będzie owocowało wpływem na życie osób zbliżających się do tej Relikwii. Odczytujemy ten przedziwny Znak, jako szczególny wyraz życzliwości i miłości Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka.

Polecam się Waszej modlitwie i Wam błogosławię

+ Zbigniew Kiernikowski
BISKUP LEGNICKI

https://jacek-legnica-sanktuarium.pl/info/wydarzenie-eucharystyczne

Bardzo znaczący jest fakt, że Cud w Legnicy wydarzył się właśnie w Kościele pw. Świętego Jacka (1185-1257), świętego Kościoła Katolickiego, dominikanina, bardzo oddanego Eucharystii, który również brał udział w Cudzie związanym z Eucharystią. Podczas najazdu bezlitosnych hord tatarskich na Kijów, Święty Jacek wziął monstrancję zawierającą konsekrowane Fiostie i udał się do wyjścia, by je ocalić.  Po dotarciu na tyły Kościoła, usłyszał głos pochodzący z posągu Maryi w pobliżu ołtarza, który wzywał go: „Jacku, Jacku Syna mego zabierasz, a mnie na pohańbienie zostawiasz?” Święty Jacek tłumaczył się, mówiąc że nie da rady podnieść tak dużego ciężaru, jednak Maria odpowiedziała: „Gdybyś miał choć trochę więcej wiary i trochę więcej miłości do mnie, byłoby ci dużo łatwiej podnieść również ten ciężar”. „Nie pragnę niczego więcej niż kochać Ciebie i ufać Tobie” – odpowiedział Święty Jacek. Posąg stał się natychmiast lekki niczym piórko i Święty Jacek, w towarzystwie braci, w cudowny sposób mógł przejść przez ogromną rzekę Dniepr i przejść niezauważony wśród hord tatarskich.

0 komentarz

Przeczytaj jeszcze:

Skomentuj artykuł

CAPTCHA ImageChange Image