Start Belgia Cud eucharystyczny w Brukseli (Belgia)

Cud eucharystyczny w Brukseli (Belgia)

przez Kamil Beniuk
Cud eucharystyczny w Brukseli (Belgia)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Host_desecration,_painting,_Barcelona.jpg

Historia cudu w Brukseli wprowadza nas w bolesne czasy poważnych konfliktów między chrześcijanami a społecznością żydowską.W miasteczku Enghien , nieopodal Brukseli, mieszkał żyd o imieniu Jonatan.Miał on przyjaciela, Jana z Leuven , w owym czasie mieszkającego w Brukseli.Od pewnego czasu Jan udawał przed znajomymi nawróconego na wiarę chrześcijańską.Jonatan wielokrotnie próbował namówić Jana , by przyniósł mu konsekrowaną Hostię używaną podczas Mszy świętej.Obietnica 60 złotych monet w charakterze nagrody rozwiała wreszcie wszelkie wątpliwości i Jan zdecydował się włamać do któregoś z kościołów.Upatrzył sobie kościół św. Katarzyny ,rzadko uczęszczany, ponieważ służył on przede wszystkim jako miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu dla chorych.
W nocy, 4 października 1369 roku,Jan wspiał się po drabinie , wybił szybę i wślizgnął się do środka . Włamał się do tabernakulum , gdzie znalazł złte cyborium zawierające 15 małych Hostii i jedną dużą , używaną do blogosławieństwa.Po włamaniu udał się z łupem do Enghein,gdzie odebrał obiecaną zapłatę.
Dalsze losy złodzieja nie są znane , natomiast Jonatan został zamordowany w ogrodzie przez złoczyńców , na oczach swego młodego syna , w dwa tygodnie po świętokractwie .Wkrótce potem, wdowa po Jonatanie przeniosła się do Brukseli , zabierając ze sobą cyborium z Hostiamii.
W Wielki Piątek , 4 kwietnia 1370 roku, grupa żydów zebarała się w synagodze, gdzie na stole rozłożono konsekrowane Hostie.Po przekleństwach i profanacjach w rękach żydów pojawily się noże i zaczęto nimi kaleczyć Eucharystię .Z Hostii natychmiast wytrysnęła krew;zaszokowanym sprawcom noże wysunęły się z rąk, a oni upadli w przerażeniu na ziemię.
Chcąc pozbyć się zakrwawionych Hostii, żydzi namówili chrześcijańską konwertytkę Katarzynę, by przewiozła je do gminy żydowskiej w Kolonii.Kobieta z powodu wyrzutów sumienia, opowiedziała jednak o wszystkim proboszczowi kościoła Notre Dame de la Chapelle- Piotrowi Van den Eede.Przedstawiciel biskupa Brukseli,Jean d’ Yssche , rownież został poinformowany o tym wydarzeniu, z grupą kapłanów odebrał święte Hostie od Katarzyny i umieścił w katedrze Notre Dame.Kilka Hostii pozostało w tym kościele , a resztę przeniesiono później do katedry św. Michała, we wspaniałej procesji wynagradzającej. Przedstawiciele wszystkich stanów i kleru,łącznie z księciem i księżną Brabancji, szli w procesji pięknie udekorowanymi ulicami miasta.Wśród wielkich emocji Hostie złożone zostały w jednej z kaplic kościoła , w oczekiwaniu na przygotowanie godniejszego miejsca . W dniu profanacji sześć Hostii uległo zupełnemu zniszczeniu i w rezultacie trzy Hostie umieszczono w krysztale, w centrum złotego krzyża.
Co do kary wymierzonej złoczyńcom istnieją dwa różne ślady historyczne.Jedne przekazy donoszą, że król, panujący w Brukseli,postawił winnych przed sądem, po czym spalono ich żywcem . Inna wersja mówi o wypędzeniu winnych z terenu prowincji, z nakazu samej społeczności.
W ciężkich latach prześladowań Kościoła przez kalwinistów (1579-1585) Hostie pozostawione w katedrze Notre Dame de la Chapelle zaginęły bez śladu.Złoty krzyż z Hostiami z katedry św. Michała, był najpierw ukryty w szpitalu pod wezwaniem Dwunastu Apostołów , a później, we wnęce drewnianej belki w samej katedrze.Gdy kalwiniści bezcześcili katedrę szukając Hostii,zatrzymali się pod tą belką lecz, na szczęście, nie zbadali jej dokladnie.
Kolejny okres cierpień przyniosły Kościołowi czasy rewolucji francuskiej. W 1794 roku katedra została splądrowana .Zaginęły wtedy bezcenne obrazy Vermeera, Rubensa i Van Dycka.Zachowała się jednak seria obrazów przedstawiających historię cudu, które oglądać można obecnie w brukselkiej katedrze.

…Od samego początku kościół ten nosił imię św. Michała,lecz w XII wieku, szczytu nabożeństwa do św. Guduli,nazwę zmieniono, by uczcić zachowane w katedrze od 1047 roku relikwie świętej.W lutym 1962 roku oficjalnie powrócono do nazwy katedra św.Michała ,choć w wielu książkach czy broszurach figuruje jeszcze stara nazwa.
Mury katedry skrywają ziemskie szczątki wielu znanych z historii,znakomitych osobistości.Katedra stanowi też wspaniały przykład architektury gotyckiej z XIII i XVII wieku,jako że wczesy kościół był wielokrotnie niszczony,przebudowywany i powiększany.Niektóre fragmenty zachowały się jednak od pradawnych czasów :chrzecielnica z IX wieku i westybul z XII wieku.Sława kościoła związana jest oczywiście z cudownymi Hostiami z 1370 roku, dla których zbudowano wielką kaplicę w latach 1534-1539.
Witraże katedry przedstawiają poszczególne sceny z historii cudu: Wdowa po Jonatanie przekazuje Hostie żydom;przeniesienie Hostii w procesji z kościoła Notre Dame de la Chapelle do katedry;przyjęcie Hostii przez Jana Houchina ,arcybiskupa z Mechelen , uprzedniego dziekana katedry św. Michała ,i szereg innych,wśród których warto wspomnieć o witrażach ufundowanych przez cesarza Karola V.Jeden z nich przedstawia cesarza Karola z żoną ,Izabellą Portugalską, w akcie uwielbienia Boga Ojca ,wskazującego krzyż z trzema cudownymi Hostiami.Władca podarował również łuk triumfalny na cześć cudu oraz cztery dodatkowe okna z postaciami świętych,nad którymi pojawiają sie sceny cudownych wydarzeń.Jeszcze jeden witraż , zainstalowany w 1542 roku,przedstawiał cesarza z żoną i kilkoma śwętymi.Niestety, w późniejszym czasie okno to uległo zniszczeniu,a na jego miejsce wykonano witraż ze sceną triumfu cudu eucharystycznego.Rodzina cesarza z trojgiem dzieci i świętymi patronami jest przedtstawiona obok,w akcie oddawania czci Eucharystii.
Na jednym z ołtarzy wymalowane są postacie św.Michała i św.Guduli oraz innych świętych czczonych w katedrze, a pod ołtarzem widnieją płaskorzeźby przedstawiające sceny cudu.Duże zainteresowanie wzbudza belka za oltarzem, z wgłębieniem,w którym w XVI wieku ukryto krzyż z Hostiami.
Latem każdego roku, między kolumnami w chórze, wywieszane są cztery gobeliny przedstawiające historię cudownych wydarzeń.Tradycja wywieszania gobelinów sięga niewątpliwie okresu zaistnienia cudu, gdyż przez całe wieki, w pierwszą niedzielę po 15 lipca, organizowano wielką procesję upamiętniającą to wydarzenia.Inny gobelin , stale wywieszony od 1770 roku,ukazuje scenę cudownego uzdrowienia przed cudownymi Hostiami.
Przewodnik po katedrze, wydany w 1975 roku,zawiera opisy wszystkich interesujących dzieł sztuki,lecz znajduje tam także nieco zaskakująca notatka:

Władze archidiecezji Bruksela-Malines zadeklarowały
w dniu 30 grudnia 1968 roku,że oskarżenia o kradzież i
profanację Najświętszego Sakramentu wobec społeczności żydowskiej
w latach 1369-1370 były bezpodstawne.

Wierni i turyści powinni oglądać dzieła sztuki w katedrze
w ich właściwym kontekście historycznym
i unikać niewłaściwej interpretacji hołdu dla Najświętszego
Sakramentu.

Nie podano powodów takiego oświadczenia, a wydaje się ,że wymagałoby tego nabożeństwo do cudownych Hostii,świętowane corocznie od ponad 600 lat.Co wiecej, cud ten otrzymał cześć i honor od władz Kościoła oraz społeczeństwa od samego początku w 1370 roku. Opisy cudownych wydarzeń przekazane nam zostały w pismach wielkich historyków i pisarzy,takich jak R.P.Lucq OP;Navez;Estienne;Cafmeyer i Griffet.

 więcej: https://en.wikipedia.org/wiki/Host_desecration

0 komentarz

Przeczytaj jeszcze:

Skomentuj artykuł

CAPTCHA ImageChange Image